Blogi

Miten tekoäly ja eläinoikeudet liittyvät toisiinsa?

Kun viime vuoden lopulla tekstiä ja kuvaa luovat tekoälyt yhtäkkiä ilmestyivät saataville, päätin syventyä aiheeseen. Halusin ymmärtää, millainen yhteiskunnallinen ja ajatuksellinen murros tekoälyjen yleistymisestä seuraa. Halusin ymmärtää, mikä on ihmisen osa maailmassa, jos synnytämme itseään kehittäviä vahvoja tekoälyjä.

Olen töissä koko alkuvuoden ajatellut tekoälyä ja muodostanut näkemystä siitä. Tekoälyjen ajatteleminen tuntuu usein siltä kuin seisoisi kuilun reunalla: jalkojen juuressa on huimaava syvyys, jonka pohjaa ei näe. Syvyyteen voi kuvitella mitä tahansa, tyhjän tilan voi täyttää millä vain mitä mieleen tulee. Vaikka olen muutaman kerran ahdistukseen itseni ajateltuani päätynyt makaamaan peittoburitona toimiston lattialla, rakastan tällaista ajatustyötä. Haluan kurkkia reunan yli tuntemattomaan, hengittää kuilusta nousevaa raikasta ilmaa ja antaa mieleni vaeltaa maisemiin, joita ei vielä ole olemassa.

Eläinoikeusajattelu laajentaa käsitystä älystä

Uskon, että eläinoikeusajattelu helpottaa tekoälyjen ymmärtämistä merkittävästi. Olen lähtenyt mukaan eläinoikeusliikkeeseen alunperin miltei 20 vuotta sitten ja ajatellut näiden vuosien aikana paljon sekä ihmisten suhdetta muihin älyllisiin olentoihin että ihmisen paikkaa osana luontoa. Tekoälyjen kanssa ollaan täysin samojen kysymysten edessä. Miten ainutlaatuisena pidämme ihmisen kognitiivisia kykyjä? Uskommeko, että olemme ainoa ajatteleva, päättelevä ja oppiva laji? Pidämmekö lajiamme luomakunnan kruununa ja evoluution huippuna?

Moni nykyinen tekoälyjen tulevaisuutta käsittelevä teksti lähtee siitä oletuksesta, että ihminen on täysin ainutlaatuinen laji, eikä mikään voi haastaa asemaamme. Tekoälyajattelua piinaa sama vinoutunut maailmankuva, joka näkyy siinä, miten kohtelemme muita eläimiä. Katsomme ylimielisesti karhujen, sikojen, delfiinien ja varisten suuntaan, ja vitsailemme siitä, miten niillä ei ole taloja saati tietokoneita – ne eivät siis VOI olla kovin älykkäitä.

Monia meitä ihmisiä vaivaa erikoinen ajatus siitä, että lajimme valitsema (tai sille valikointunut) kehityksen suunta on ainoa, jolla on arvoa. Ajattelemme, että talot ja tietokoneet ovat ilman muuta sen arvoisia, että niiden edessä kannattaa kupata planeetan hupenevia resursseja. Ajattelemme, että kehityksemme on sen arvoista, että voimme orjuuttaa lajitovereitamme ja muunlajisia eläimiä. Pidämme kehitystämme niin arvokkaana, että meidän kannattaa alistua talousjärjestelmään, joka saa meidät tekemään töitä joita vihaamme, jotta voimme tehdä jotain niin abstraktia kuin ”maksaa pois asuntolainaa”. Kun katson yhteiskuntiamme, sotiamme ja talousjärjestelmäämme, ajattelen usein delfiinien tehneen fiksumman valinnan jäädessä meriin. Kuka tässä on todella älykäs?

Eläinoikeusajattelussa keskiössä on ihmiskeskeisen näkökulman haastaminen ja  moraalisen huomion laajentaminen kattamaan myös muita olentoja kuin ihmisiä. Eläinoikeusajattelu auttaa ymmärtämään, että älykkyys ja tietoisuus voivat ilmetä eri olennoilla eri muodoissa. Tähän asti älykkyys on yleensä liitetty vain eläviin olentoihin, mutta tekoälyjen huima kehitys osoittaa, että älykkäitä järjestelmiä voidaan luoda myös keinotekoisesti. Tekoälyn älykkyys ei ole tietenkään täysin samanlaista kuin ihmisen tai muun eläimen älykkyys, mutta se voi silti olla aidosti älykästä toimintaa.

Auttaako tekoälyajattelu ymmärtämään myös eläinetiikkaa?

On selvää, että ympärillämme on valtavat määrät älykästä, tuntevaa, mielellistä elämää. Älyn ja elämän käsitteistä voidaan toki kiistellä. Näyttää kuitenkin selvältä, että pian meillä on edessämme äly, joka pesee ihmisen 6–0 niillä mittareilla, joilla olemme valinneet mitata älyä. Jos palvomme vain sitä älykkyyden kapeaa lajia, jonka huipulle olemme ihmislajin asettaneet, mitä käy maailmankuvallemme tekoälyn voittaessa meidät omassa pelissämme?

Eläinoikeusajattelu opettaa kunnioittamaan ja arvostamaan erilaisia älykkyyden muotoja ja tietoisuuden tasoa. Minun on helppo hyväksyä ajatus tekoälyn älykkyydestä. Koska ympärillämme on valtavasti älykästä elämää entuudestaan, miksei sitä synnytettäisi myös koneissa? Koska emme suinkaan ole ainoa älykäs ja älyllinen laji planeetalla, miksi kehitys pysähtyisi meihin? 

Eäinoikeusajattelu auttaa ymmärtämään ja hyväksymään, että äly ja tietoisuus voivat ilmetä monin eri tavoin. Tämä oivallus voi syntyä ihmisissä käänteisesti myös silloin, kun alamme ajatella tekoälyn ominaisuuksia. Ehkä tekoälyjen älykkyyden ymmärtäminen laajentaa ihmisten käsitystä myös muiden eläinten älykkyydestä, oikeuksista ja moraalisista velvollisuuksistamme muuta älyllistä elämää kohtaan. Ehkä tekoälykeskustelu on ollut se läpimurto, jota eläineettisen ajattelun puolella on kaikki nämä vuodet odotettu.

Miksi vegaanit eivät juo maitoa tai syö juustoa

Aina välillä kuulee ihmettelyä siitä, miksi vegaanit lihan lisäksi jättävät lautasiltaan ja juomalaseistaan pois myös maidon ja juuston. Moni perustelee ihmetystään kuvitelmalla siitä, että “eihän maidontuotannossa tapeta eläimiä”. Käyn tässä läpi maidon eläineettisiä- ja ilmastokysymyksiä. Maito ei ole lainkaan niin viaton kuin usein kuvitellaan.

Kuoleeko maidontuotannossa eläimiä?

Yllättävän moni aikuinenkin ihminen kuvittelee, että lehmistä tulee maitoa automaattisesti ja itsestään. Näin ei kuitenkaan ole. Kuten kaikkien muidenkin nisäkkäiden, lehmän pitää saada poikanen, jotta lehmästä tulee maitoa. Kaikilla nisäkkäillä maidontuotanto käynnistyy poikasen syntymän jälkeen ja jatkuu vain jonkin aikaa, ei loputtomasti.

Eläintuotannossa tämä prosessi tietenkin yritetään tehostaa huippuunsa. Jalostuksen seurauksena naudat tulevat sukukypsiksi nykyään jo kahdeksan kuukauden ikäisinä. Maidontuotannon palvelukseen valjastettu hieno keinosiemennetään ensimmäisen kerran noin 15 kuukauden ikäisenä ja pyrkimys on, että se poikisi ensimmäisen kerran noin kaksivuotiaana. Hieho saatetaan siis raskaaksi vastoin sen omaa tahtoa. Ihminen päättää, koska hieno keinosiemennetään ja ihminen ottaa vasikan ja lehmän kehon omaan käyttöönsä.

Ihmisen ja lehmän raskaus on saman mittainen, noin yhdeksän kuukautta. Synnytettyään emo imettää vasikkaansa luonnonoloissa 6–10 kuukautta. Eläintuotannossa vasikka vieroitetaan emästä alle vuorokauden ikäisenä, jotta emon maito ei mene “hukkaan” vasikassa, vaan lypsäminen voidaan aloittaa nopeasti ja kaikki maito saada talteen ihmisten käytettäväksi. Vastasyntyneen vasikan ja emolehmän erottaminen toisistaan on kummallekin eläimelle stressaava kokemus. Eläintuonannossa lehmäemot saattavat ammua vasikkansa perään pitkiäkin aikoja, ne voivat vähentää syömistään ja saattavat jopa pidätellä maitoaan lypsyllä.

Eläinsuojelukeskus Tuulispäässä naudoilla on onnellinen elämä <3

Sen jälkeen, kun vasikka on erotettu emostaan, vasikat valikoidaan. Hiehot otetaan maidontuotannon käyttöön, eli niistä kasvatetaan lypsylehmiä, jotka saavat omat vasikkansa noin kaksivuotiaina. Sonneja ei kuitenkaan tarvita maidontuotantoon yhtä paljon kuin hiehoja, joten suurin osa sonnivasikoista päätyy lihaksi. Vasikanlihaa varten kasvatettavat vasikat teurastetaan kahdeksan kuukauden iässä.

Jatkuva keinosiemennyt, raskaudet, synnytyksen, vasikoiden vieminen emolehmiltä ja lypsäminen on lehmien keholle rankka rääkki. Nautoja teurastetaan Suomessa vuosittain noin 270 000 yksilöä. Niistä ylivoimaisesti suurin osa on maitoteollisuuden “sivutuotteita”, eli lypsylehmien vasikoita, loppuun kuluneita lypsylehmiä ja siitossonneja.

Maidontuotannossa käytetyt lehmät teurastetaan noin viisivuotiaina. Luonnossa lehmät voivat elää jopa 20-vuotiaiksi ja Guinnesin ennätystenkirjan mukaan maailman vanhin lehmä on 48-vuotias. Vaikkei lehmä siis kuole maidontuotantoon välittömästi, ei ole totta väittää, ettei maidontuotanto aiheuttaisi eläimille turhaa kärsimystä ja ennenaikaista kuolemaa.

Kaikki tämä pätee myös juustoon. Yhden juustokilon valmistamiseen kuluu noin kymmenen kiloa maitoa. Jos pitäisi valita, juoko litran maitoa vai syökö kilon juustoa, valinta on helppo. Juustokilossa maidon eettiset ongelmat nimittäin kymmenkertaistuvat. Vielä helpommalla toki pääsee jättämällä sekä maidon että juuston pois lautaseltaan.

Lehmät eivät ole ainoa maidon- ja juustontuotannossa kärsivä eläinlaji. Suomessa vuohenlihalle tai -maidolle ei juuri ole markkinoita, mutta vuohenjuusto on monien herkku. Koska vuohenlihalle ei ole markkinoita, vuohia ei kasvateta turhaan edes kahdeksan kuukauden ikään, toisin kuin sonnivasikoita. Vuohenmaidon tuotannossa muutamat naaraat säästetään jatkamaan maidontuotantoa, mutta pukkikileille ei ole käyttöä. Ne teurastetaan muutaman tunnin ikäisinä ja ruumiit poltetaan, koska niille ei ole muuta käyttöä. Luonnossa vuohi voi elää jopa 20-vuotiaaksi.

Miksi maito ja juusto ovat ilmastolle niin pahaksi?

Maailman ruoantuotannon suurin yksittäinen päästölähde on naudantuotanto. Vaikka naudantuotannon päästöissä on eroja tuotantotavasta riippuen, sen päästöt ovat aina korkeat. Päästöt koskevat sekä lihaa että maitotuotteita: maitoa, juustoja ja esimerkiksi jugurtteja. Kovat päästöt syntyvät lehmän ruoansulatusjärjestelmän vuoksi. Se tuottaa metaania, joka on ilmastolle huomattavasti haitallisempaa kuin hiilidioksidi. Yksinkertaistetusti sanottuna maailman 1,4 miljardia lehmää röyhtäilevät ja pierevät planeetalle ilmastoa lämmittäviä kaasuja. Naudantuotanto myös rehevöittää vesistöjä sekä kuluttaa maa- ja vesivarantoja moninkertaisia määriä kasvintuotantoon verrattuna. Jos verrataan lehmänmaidon ja kasvimaitojen ympäristövaikutuksia, häviää eläinperäinen maito räikeästi joka sektorilla.

Jotta kauppaan saadaan myyntiin yksi kilo naudanlihaa, sen tuotantoon täytyy käyttää ensin 15 500 litraa vettä. Kiloon perunaa vettä kuluu 290 litraa. Juuston ilmastovaikutukseen pätevät kaikki samat asiat kuin naudanlihan tuotannon ja siksi juuston ilmastovaikutus on lähes yhtä suuri kuin naudanlihan. Naudanlihan ilmastovaikutus on keskimäärin 13 kg CO2/lihakilo, mutta esimerkiksi soijan ilmastopäästöt ovat vain noin 1 kg CO2/kilo. Luonnonvarakeskuksen arviossa suomalaisen juuston ilmastovaikutuksen arvioidaan olevan 5–15 kg CO2/juustokilo, globaalilla mittakaavalla tarkasteltuna juuston hiilijalanjäljeksi on arvioitu noin 23 kg CO2/juustokilo. Juuston ilmastovaikutukset johtuvat suurimmaksi osaksi käytetyn maidon määrästä.

Juustontuotantoon kuluu myös paljon maata. Juuston maapinta-alan kulutuksen lasketaan globaalilla tasolla olevan kolmanneksi maaintensiivisin proteiininlähde. Tällä hetkellä puolet maapallon asuinkelpoisesta maasta käytetään ruoantuotantoon – siitä 77 prosenttia kuluu eläintuotantoon sisältäen rehuntuotannon ja 23 prosenttia ruoan tuottamiseen suoraan ihmisille. Jos nämä alueet siirtäisi maailmankartalle, veisi eläintuotanto koko Pohjois- ja Etelä-Amerikan mantereiden kokoisen maa-alueen.

Jos rajallisilla maa-aloilla tuotetaan pääasiassa kasviperäistä ruokaa, pystytään sillä ruokkimaan neljä kertaa enemmän ihmisiä kuin jos sama alue käytetään lihantuotantoon. Jos ruoantuotannossa luovuttaisiin eläintuotannosta ja korvattaisiin kaikki ihmisten tarvitsema ravinto kasvituotannolla, maailman hiilidioksidipäästöt laskisivat 28 prosenttia vuoden 2010 tasoon verrattuna. Jos luovuttaisiin viidestäkymmenestä prosentista eniten päästöjä aiheuttavista eläinperäisistä tuotteista, maailman päästöt laskisivat 20 prosenttia.

Jokainen tekee omat valintansa ruokavaliossaan. Maidon ja juuston jättämiselle pois lautaselta on kuitenkin vahvat eläineettiset- ja ilmastosyyt. Jos eläinoikeudet tai ilmaston tila kiinnostavat, rohkaisen vähentämään maitotuotteita ruokavaliossa! Vegaanisten juustojen kehitys on nopeaa ja suunta on ilmiselvä: muutaman vuosikymmenen kuluttua tulemme katsomaan nykyhetkeä ja miettimään, miksi olimmekaan niin pitkään kiinni jonkun toisen eläimen maidossa.